mPartner.net

Regulamin

mPartner.net zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez instytucje finansowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników są wyłącznie instytucje lub instytucja, której wniosek dotyczy, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio w ofercie stanowi inaczej.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez portal mPartner.net

mPartner.net zastrzega, że w przypadku zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z Portalu mPartner.net i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa do przechowywania kopii takiej korespondencji.

mPartner.net zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

mPartner.net zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Portalu Finansowego mPartner.net i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

W przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu Finansowego mPartner.net i/lub Serwisów z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Korzystanie z serwisu oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

OŚWIADCZENIE
Portal mPartner.net nie gromadzi, nie kopiuje, ani nie przekazuje osobom i firmom trzecim danych wypełnianych we wnioskach do instytucji finansowych. Dane osobowe trafiają bezpośrednio do banków, doradców finansowych, instytucji ubezpieczeniowych, których ofertę klient chce poznać i tam są przetwarzane. Portal ma charakter informacyjno-reklamowy. Wszelkie zapytania prosimy kierować zatem do instytucji, których wniosek Państwo wypełniacie.

Aktualizacja serwisu odbywa się 2 razy w miesiącu, oferta któregoś z banków może ulec zmianie w międzyczasie. Zgłaszanie uwag dotyczących serwisu: biuro@mPartner.net

Leave a Reply