mPartner.net

Zgubiona karta – blokować czy zastrzegać?

Karta do konta MasterCard Debit Gold PayPass

W momencie, gdy zorientujemy się, że nasza karta płatnicza nie znajduje się tam, gdzie powinna, natychmiast pojawia się pytanie: co dalej? Czy wystarczy ją zablokować, czy też konieczne jest jej zastrzeżenie? Decyzja, którą podejmiemy, ma daleko idące konsekwencje zarówno dla naszego bezpieczeństwa finansowego, jak i dla procedur, które zostaną wdrożone przez bank.

Bez względu na wybraną metodę, jedno jest pewne – czas jest tutaj kluczowym czynnikiem. Należy działać szybko, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nieautoryzowanych transakcji. Zasadniczo, zastrzeżenie karty jest równoznaczne z jej nieodwracalnym zablokowaniem, co oznacza, że bank przejmuje odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonane po zgłoszeniu. O ile przed zastrzeżeniem użytkownik ponosi odpowiedzialność do określonego limitu (według przepisów unijnych wynosi on do 150 euro, a od grudnia 2018 roku został obniżony do 50 euro), o tyle po zastrzeżeniu karty wszelkie oszustwa finansowe spadają na barki banku.

Podjęcie decyzji: Zablokować czy zastrzec kartę?

Wybór między tymczasowym zablokowaniem a stałym zastrzeżeniem karty jest dyktowany przez okoliczności zgubienia oraz przez indywidualną ocenę sytuacji. Tymczasowe zablokowanie karty jest rozwiązaniem preferowanym, gdy istnieje możliwość, że karta znajduje się w miejscu, do którego możemy mieć dostęp w krótkim czasie. Daje to szansę na odzyskanie karty bez konieczności przechodzenia przez cały proces wydawania nowej.

Zastrzeżenie karty jest natomiast zdecydowaną reakcją na sytuację, w której jesteśmy przekonani o jej nieodwracalnej utracie lub kradzieży. Procedura ta jest definitywna i wymaga późniejszego wydania nowego plastiku, co jest związane z dodatkowymi formalnościami oraz ewentualnymi kosztami.

Zastrzeżenie karty a odpowiedzialność banku

Banki oferują różne metody zastrzeżenia karty, od telefonu po bankowość internetową czy mobilną. Niezależnie od metody, zgłoszenie zaginięcia karty jest równoznaczne z transferem odpowiedzialności na instytucję finansową, która od tego momentu pokrywa ewentualne straty wynikające z nieuprawnionego użycia karty. Dodatkowo, warto rozważyć ubezpieczenie karty, które może zwiększyć ochronę finansową w takich sytuacjach.

Podsumowanie

Podjęcie właściwych kroków po utracie karty płatniczej ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia naszych środków finansowych. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przed zastrzeżeniem karty jest ograniczona, jednak po zastrzeżeniu bank przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za dalsze zabezpieczenie środków na koncie klienta. W przypadku zgubienia karty, decyzja o tymczasowym zablokowaniu czy stałym zastrzeżeniu powinna być podejmowana szybko, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących jej utracie. Warto również pamiętać o skorzystaniu z dodatkowych środków ochrony, takich jak ubezpieczenie karty, które może zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Świadomość własnych praw i obowiązków, jak również procedur oferowanych przez bank, pozwala na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem związanym z utratą lub kradzieżą karty płatniczej.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

mBankowiec

Jacek Grudniewski, współtwórca portalu Informacjakredytowa.com oraz właściciel Altberger.pl. Specjalista sprzedaży produktów bankowych, afiliant Money.pl, Comperia.pl oraz Bankier.pl. Autor analiz finansowych oraz publikacji w czołowych portalach branżowych.