mPartner.net

Jak działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej od 1997 roku stale rozwija system wymiany danych dotyczących klientów. Gromadzi, przetwarza i udostępnia uprawnionym podmiotom informacje dotyczące historii kredytowej każdego, kto choć raz miał kredyt, pożyczkę, limit, kartę kredytową , czy poręczał jakiekolwiek kredyty.

Główną misją BIK jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pieniężnego w kraju i zminimalizowanie ryzyka kredytowego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe nakłada na banki, SKOKi obowiązki oceny ryzyka kredytowego, w tym sprawdzenia potencjalnego kredytobiorcy pod kątem jego zdolności do spłaty zaciąganych zobowiązań. Wskazuje również, że to Biuro Informacji Kredytowej ma prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w działaniach zwiększających bezpieczeństwo transakcji. Bez danych starannie przekazywanych, na zasadzie wzajemności, do BIK, było by to znacznie utrudnione, droższe i zapewne czasochłonne.

Na wniosek banku, z chwilą wpływu wniosku kredytowego, BIK analizuje wszelkie zgromadzone dane dotyczące konkretnej osoby i w oparciu o „przynależność” do określonej grupy w BIK tworzy ocenę punktową, tzw. scoring, wyrażoną w punktach (od 192 do 631) lub gwiazdkach(od 1 do 5). Kolejne raporty generowane są w chwili uzyskania kredytu i jego spłaty. Banki mają obowiązek aktualizować wszelkie dane dotyczące spłaty, opóźnień czy terminowości wpłat, działań egzekucyjnych itp. przynajmniej raz w miesiącu przekazywać do bazy BIK. Tak więc znajdują się w BIK nie tylko dane negatywne. Co więcej – ponad 90% informacji to informacje jak najbardziej pozytywne.

Istnienie potencjalnego klienta banku w BIK ułatwia podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu. Dzięki pozytywnej historii możemy uzyskać lepsze warunki kredytowania, banki bardziej nam ufają wierząc, że terminowo będziemy regulować raty.

Jak długo dane przechowywane są w BIK?

Informacje kierowane przez bank do BIK przechowywane są przez okres, jeśli wyrazi zgodę, nie dłuższy niż 5 lat, lub do chwili spłaty (terminowej) zaciągniętego zobowiązania. Dla celów statystycznych prawo polskie przewiduje okres archiwizowania danych do 12 lat(wówczas nie maja one wpływu na ocenę kredytową). Bez podpisanej przez klienta zgody BIK również może zaewidencjonować (na okres 5 lat) dane dla kredytów, których termin płatności raty opóźnił się o ponad 60 dni, ale dopiero po 30 dniach od poinformowania klienta o chęci zgłoszenia tego faktu do BIK przez bank, czy instytucje uprawnioną.

Czy można indywidualnie sprawdzić swoja historię w BIK?

Na stronie Biura Informacji Kredytowej każda osoba zainteresowana może wnosić o wygenerowanie jednego z trzech dostępnych raportów:
– Informacja Ustawowa(bezpłatna, dostępna raz na pół roku),
– Raport PLUS,
– Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej.

Dzięki takim raportom poznamy nasza ocenę punktową, sprawdzimy wszelkie informacje dotyczące naszych zobowiązań, a w przypadku nieścisłości będziemy mogli wnioskować o ich sprostowanie do banku/instytucji, które nie skorygowały, uaktualniły informacji.

BIK i dane zgromadzone w systemie sprawiają, że proces uzyskania kredytu staje się prostszy, mniej czasochłonny, a przekazywanie potrzebnych danych w formie papierowej ograniczone do minimum. Banki, dzięki przedstawionej ocenie kredytowej i ustalonego „profilu” kredytobiorcy maja ułatwione zadanie – pozytywna historia kredytowa zwiększa bezpieczeństwo kredytowania. Warto więc zadbać o pozytywna historię kredytową, bo lepsza taka, niż żadna. Dzięki informacjom przetwarzanym przez BIK banki mogą na bieżąco monitorować sytuację obecnych kredytobiorców, chronią również klientów przed nadmiernym zadłużaniem się, które, ostatnimi laty za pośrednictwem para-banków, zaczęło wymykać się spod kontroli.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

mBankowiec

Jacek Grudniewski, współtwórca portalu Informacjakredytowa.com oraz właściciel Altberger.pl. Specjalista sprzedaży produktów bankowych, afiliant Money.pl, Comperia.pl oraz Bankier.pl. Autor analiz finansowych oraz publikacji w czołowych portalach branżowych.